Oosterzand

Oosterzand

De stallen en binnen bak

Oosterzand

Oosterzand

Luchtfoto van Stoeterij Oosterzand

Op stal

Op stal

Tevreden paarden op stal.

 

Informatie

Voorwaarden ‘t Oosterzand
Dekgelden
Alle genoemde dekgelden zijn exclusief stamboekkosten en BTW .
Bij gust voor 1 oktober 2021 een gustverklaring van
uw dierenarts opsturen naar ons.
Dekseizoen voor buitenlandse hengsten eindigd vaak eerder.
Verzenden / ontvangen
Alle gemaakte kosten voor het verzenden en of ontvangen van sperma worden doorberekend aan de merriehouder.

Stalgeld

 • Stal / Weide geld paarden en ponies € 7.00 per dag.
 • Het stalgeld en de dierenartskosten dienen contant te worden voldaan bij het ophalen van uw merrie.
 • U kunt uw merrie bij ons laten opvoelen / scannen. Dit is vaak voordeliger dan de dierenarts bij u thuis laten komen i.v.m. voorrijkosten.
Overige condities:
 • Er wordt gewerkt volgens de algemene dekvoorwaarden van de Bond van HengstenHouders
 • Graag bij de eerste dekking kopie van het stamboekpapier inleveren
 • De dierenartskosten en / of andere noodzakelijke behandelingen zijn voor rekening van de merriehouder
 • Sperma van alle SWS hengsten beschikbaar
 • Inseminaties de avond van te voren bestellen
 • Verblijf en transport is voor risico van de eigenaar
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, CEM-besmetting, letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderzins.
 • Dekbewijzen (geboorteberichten) worden afgegeven wanneer het dekgeld en andere gemaakte kosten (dierenarts, stalling) zijn voldaan.
 • Zijn er klachten, problemen of vragen neemt u dan contact op
 • Zet- en drukfouten voorbehouden